NTema 10: Matematik – undervisning i praktiken

Skapad: 2014-01-28. Ändrad: 2016-02-08  

NTema 10: Matematik – undervisning i praktiken

 
Redaktion:
Karin Wallby, Ulrica Dahlberg, Ola Helenius, Johan Häggström och Anders Wallby
ISBN: 978-91-85143-24-5
För prisuppgift och beställning »»»
 Matematik – undervisning i praktiken behandlar mate­matikundervisning, främst i årskurs 4–9. Den kan ses som en fortsättning på NämnarenTema 8, Matematik – ett grundämne, som behandlar undervis­ning för de tidiga skolåren. Det finns också en koppling mellan denna bok och Matematik ett kommunikationsämne.

Materialet är tänkt för kompetensutveckling och lärarutbildning – individuellt och kollektivt, i vardagsarbete och i kurser.

Urvalet av artiklar till Matematikundervisningi praktiken är gjort för att belysa matematikundervisning ur några olika perspektiv. Innehållet är grupperat i sju kapitel.

Nedan finner du länkar till olika kapitlens extramaterial.

Artiklar och författare
Inom varje kapitel finns både nyskrivna artiklar och några som tidigare publicerats i Nämnaren. Författarna är forskare, lärarutbildare eller verksamma lärare. En av idérna bakom serien NämnarenTema är att samla tidigare publicerade Nämnarenartiklar inom ett visst område och komplettera dessa med nyskrivna texter.

Vi välkomnar exempel på användning i skolors lokala utvecklingsarbete, i högskolekurser och studiecirklar. Välkommen med frågor om och synpunkter på Matematik – undervisning i praktiken eller användning av de exempel och idéer som beskrivs! Kom gärna med kompletterande förslag och aktiviteter!

Extramaterial
»»» Läs mer om boken
»»» Innehållsförteckning
Läs mer ...»»» Kontakta redaktionen!