På grund av pandemin ber vi dig ringa 031 786 2206 innan du besöker oss!

NOMAD sökresultat

 1. NOMAD 25(2), 2020

  Potentialer og begrænsninger ved anvendelse af lærebøger i matematikundervisningen: resultater fra et systematisk review

  Natasja Steen, Matilde Stenhøj Madsen and Tomas Højgaard

  Sammendrag
  Denne artikel sammenfatter et kvalitativt, systematisk review af hvilke potentialer og begrænsninger der kan identificeres ved anvendelse af lærebøger i matematikundervisningen. Første del af artiklen beskriver den metodiske tilgang og afsluttes med et geografisk og tidsmæssigt overblik over forskningsfeltet. I anden del af artiklen præsenteres anvendelsen af begrebskort som et analyseredskab til at afdække sammenhænge i temaerne i den udvalgte litteratur. Resultatet af reviewet præsenteres som et oversigtsskema over de 59 inkluderede kilder. Disse kilder fordeler sig indenfor ti temaer der overordnet kan placeres i fire kategorier: ”lærebogsbegrebet”, ”lærebogen og eleverne”, ”lærebogen og curriculum” samt ”lærebogen og lærerne”. Disse kategorier udtrykker relationer lærebogen indgår i. Tredje del af artiklen beskriver eksempler på fund indenfor de fire kategorier og går tættere på kvalitative analyser i tre af disse temaer herunder et bud på en definition af begrebet ”lærebog”.

  Abstract
  In this article we present a qualitative systematic review guided by the question: Which potentials and limitations of using textbooks in mathematics teaching can we identify?
  Firstly, we present the methological approach and provide an overview of the literature with regard to geographic origin and year of publication. Secondly, we describe how we used a concept map as an analytic tool to illustrate connections of the themes in the literature. In this part we also present a descriptive review of 59 included sources, resulting in ten themes sorted in four categories: ”the textbook”, ”the textbook and the students”, ”the textbook and the curriculum” and ”the textbook and the teacher”. These categories express relations that the textbooks are part of. Thirdly, we present some of the findings in the four themes and take a deeper look at the qualitative analysis of three of these themes including a suggested definition of the concept ”textbook”.

  Natasja Steen
  Natasja Steen er matematikvejleder ved Heldagsskolen i Vantinge, Faaborg-Midtfyn kommune. Hendes forskningsinteresse er indenfor lærebøger i matematik herunder lærervejledningens mulighed for at udvikle læreres faglighed.

  Matilde Stenhøj Madsen
  Matilde Stenhøj Madsen er adjunkt ved VIA University College, Læreruddannelsen i Aarhus, hvor hun underviser i matematik. Derudover er hun tilknyttet Forskningscenter for pædagogik og dannelse, program for matematik- og naturfagsdidaktik. Hendes forskningsinteresse kredser om lærebogen og repræsentationer i matematikundervisningen.

  Tomas Højgaard
  Tomas Højgaard er lektor i matematikkens didaktik ved DPU, Aarhus Universitet. Hans forskningsinteresse er ikke mindst brugen af matematiske kompetencebeskrivelser som værktøj til at udvikle almendannende matematikundervisning i almindelighed, og vilkår for udvikling af elevers matematiske modelleringskompetence i særdeleshed.

  Skapad: 2020-06-30 kl. 09:41

 2. NOMAD – 25(2), 2020

  Volume 25, No 2, March 2020

  e-NOMAD

  [PDF] displays the full text pdf. The two most recent volumes are password protected. Use ”Open access” in the menu for full text of older articles.

  Editorial

  Natasja Steen, Matilde Stenhøj Madsen og Tomas Højgaard
  Potentialer og begrænsninger ved anvendelse af lærebøger
  i matematikundervisningen: resultater fra et systematisk review

  [PDF]

  Paul Andrews
  Swedish primary teacher education students’ perspectives on linear equations
  [PDF]

  Kristina Palm Kaplan and Johan Prytz
  Conservative and transformative changes in algebra in Swedish lower secondary textbooks 1995–2015
  [PDF]

  Ingi Heinesen Højsted
  Guidelines for utilizing affordances of dynamic geometry environments to support development of reasoning competency
  [PDF]

  Uffe Thomas Jankvist and Mogens Niss
  Fostering an intimate interplay between research and practice: Danish ”maths counsellors” for upper secondary school
  [PDF]

  Skapad: 2020-06-30 kl. 09:33

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!