På grund av pandemin ber vi dig ringa 031 786 2206 innan du besöker oss!

NOMAD sökresultat

 1. NOMAD – 25(1), 2020

  Volume 25, No 1, March 2020

  e-NOMAD

  [PDF] displays the full text pdf. The two most recent volumes are password protected. Use ”Open access” in the menu for full text of older articles.

  Editorial

  Camilla Sjölander Nordin
  Avtryck i problemlösningsundervisning – en fenomenografisk studie
  [PDF]

  Raimundo Elicer
  Meanings of decision-making in probability and statistics: comparing Chilean and Danish upper secondary school curricula
  [PDF]

  Helge Fredriksen and Said Hadjerrouit
  Exploring engineering students’ participation in flipped mathematics classroom: a discursive approach
  [PDF]

  Anne Birgitte Fyhn og Håkon Robertsen
  Kystfiskermatematikk og skolematematikk: to ulike perspektiver på hva ei méd er
  [PDF]

  Jenny Svanteson Wester and Angelika Kullberg
  Understanding the relationship between length and area when changing the size of a two-dimensional geometric figure
  [PDF]

  Skapad: 2020-04-07 kl. 14:10

 2. NOMAD 25(1), 2020

  Kystfiskermatematikk og skolematematikk: to ulike perspektiver på hva ei méd er

  Anne Birgitte Fyhn og Håkon Robertsen

  Sammendrag
  Kystens begrep méd er sentralt for blant annet å finne frem på havet og for å lokalisere fiskeplasser. En tradisjonell euklidsk beskrivelse går ut på at ei méd er ei rett linje gitt ved to punkter. Kystens folk har imidlertid utviklet sitt eget funksjonelle språk knyttet til begrepet méd. Der skolematematikken refererer til begreper fra euklidsk geometri, har kystfiskerne utviklet egne begreper og egen terminologi. Artikkelen bidrar til å synliggjøre matematikk i denne delen av vår immaterielle kulturarv. Vi belyser hvordan forskjeller mellom nordnorske kystfiskeres matematikk og skolematematikk kommer til uttrykk gjennom språk og kulturell praksis. Kystfiskernes kontekstavhengige matematikk bruker få ord, men språket er like presist som skolematematikkens mere omstendelige formuleringer.

  Abstract
  The coastal people’s concept med is central for finding one’s way at sea and for locating places to fish. A traditional Euclidean description is that a med is a straight line given by two points. The coastal people have developed their own functional language related the concept med. Where school mathematics refer to concepts from Euclidean geometry, the coastal people have developed their own concepts and their own terminology. The paper contributes to making visible some mathematics in this part of our intangible cultural heritage. We enlighten how differences between coastal fishermen’s mathematics and school mathematics is expressed by language and cultural practice. The fishermen’s mathematics is intertwined with context and use few words. Their language is as precise as the formulations in school mathematics.

  Anne Birgitte Fyhn
  Anne Birgitte Fyhn is professor in mathematics education at UiT, the Arctic University of Norway, Tromsø. She holds a professor II position at Sámi Allaskuvla/ Sámi University of Applied Sciences. Her main research interests are relations between mathematics education and culture.

  Håkon Robertsen
  Håkon Robertsen started as fisherman in 1960. Since 1986, he has been the skipper of M.S. Eistebåen, from Tromvik, Norway. Eistebåen is a 13 meter (42 feet) fishing boat for net and line fishing (garn og linefiske). It has a crew of two fishermen in addition to the skipper.

  Skapad: 2020-04-07 kl. 14:03

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!