På grund av pandemin ber vi dig ringa 031 786 2206 innan du besöker oss!

NOMAD sökresultat

 1. NOMAD – 24(3-4), 2019

  Volume 24, No 3-4, November 2019

  e-NOMAD

  [PDF] displays the full text pdf. The two most recent volumes are password protected. Use ”Open access” in the menu for full text of older articles.

  Editorial

  Thomas Kaas
  Tilgange til tidlig algebra
  [PDF]

  Peter Hästö and Riikka Palkki
  Finnish students’ flexibility and its relation to speed and accuracy in equation solving
  [PDF]

  Anna-Maija Partanen and Pieti Tolvanen
  Developing a frame for analysing different meanings of the concept of variable mediated by tasks in elementary-school mathematics textbooks
  [PDF]

  Inger Eriksson, Sanna Wettergren, Jenny Fred, Anna-Karin Nordin, Martin Nyman och Torbjörn Tambour
  Materialisering av algebraiska uttryck i helklassdiskussioner med lärandemodeller som medierande redskap i årskurs 1 och 5
  [PDF]

  Jenny Fred
  Att designa för elevers deltagande i ett algebraiskt arbete – elever i årskurs 2 och 3 utforskar visuellt växande mönster
  [PDF]

  Helena Eriksson
  Algebraic thinking and level of generalisation: students’ experiencing of comparisons of quantities
  [PDF]

  Cecilia Kilhamn and Ann-Sofi Röj-Lindberg
  Algebra teachers’ questions and quandaries – Swedish and Finnish algebra teachers discussing practice
  [PDF]

  Skapad: 2019-11-27 kl. 16:33

 2. NOMAD 24(3-4), 2019

  Tilgange til tidlig algebra

  Thomas Kaas

  Sammendrag
  Undervisning af 6–12 årige i algebra og algebraisk tænkning har under betegnelsen ”tidlig algebra” gradvist etableret sig som forskningsområde og undervisningspraksis i et stigende antal lande. På basis af et hermeneutisk inspireret litteraturstudie karakteriserer denne artikel de indholdsmæssige tilgange til undervisning i tidlig algebra, som forskningslitteratur i perioden 1995–2017 giver. Analysen har resulteret i et rammeværk for tilgange til tidlig algebraundervisning, som præsenteres og diskuteres. Artiklen konkluderer bl.a., at undervisning i tidlig algebra typisk tager afsæt i elevers arbejde med tal, kvantiteter og/eller funktionelle sammenhænge, og at elevers algebraiske tænkning søges udviklet gennem aktiviteter, der enten har opdagelser af generelle egenskaber og egenskaber eller ræsonnementer vedrørende ukendte talstørrelser som fokus. Forskelle mellem de forskellige tilgange vedrører desuden den rolle, som repræsentationer og kontekster har i undervisningen.

  Abstract
  Teaching of 6–12 year old students in algebra and algebraic thinking has gradually become established as a research area and teaching practice in an increasing number of countries, under the term early algebra. This article presents a hermeneutically inspired review that was conducted to characterize and discus content approaches to early algebra teaching provided by the research literature in the period 1995–2017. The analysis of the included literature has resulted in a framework for approaches to early algebra teaching, which is presented and discussed.
  The article concludes that early algebra teaching typically takes its starting point in students’ work on numbers, quantities and / or functional contexts, and that students’ algebraic thinking is taught through activities that have either identification of general relations and properties or reasoning with unknown quantities as focus. Differences between the different approaches relate also to the role of representations and contexts in the teaching.

  Thomas Kaas
  Thomas Kaas er ph.d.-studerende ved Aarhus Universitet og Københavns Professionshøjskole. Han har tidligere arbejdet som folkeskolelærer, læreruddanner og lærebogsforfatter. Hans primære forskningsinteresser er algebraisk tænkning og evaluering i matematikundervisning.

  Skapad: 2019-11-27 kl. 15:49

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!