På grund av pandemin ber vi dig ringa 031 786 2206 innan du besöker oss!

NOMAD sökresultat

 1. NOMAD – 24(3-4), 2019

  Volume 24, No 3-4, November 2019

  e-NOMAD

  [PDF] displays the full text pdf. The two most recent volumes are password protected. Use ”Open access” in the menu for full text of older articles.

  Editorial

  Thomas Kaas
  Tilgange til tidlig algebra
  [PDF]

  Peter Hästö and Riikka Palkki
  Finnish students’ flexibility and its relation to speed and accuracy in equation solving
  [PDF]

  Anna-Maija Partanen and Pieti Tolvanen
  Developing a frame for analysing different meanings of the concept of variable mediated by tasks in elementary-school mathematics textbooks
  [PDF]

  Inger Eriksson, Sanna Wettergren, Jenny Fred, Anna-Karin Nordin, Martin Nyman och Torbjörn Tambour
  Materialisering av algebraiska uttryck i helklassdiskussioner med lärandemodeller som medierande redskap i årskurs 1 och 5
  [PDF]

  Jenny Fred
  Att designa för elevers deltagande i ett algebraiskt arbete – elever i årskurs 2 och 3 utforskar visuellt växande mönster
  [PDF]

  Helena Eriksson
  Algebraic thinking and level of generalisation: students’ experiencing of comparisons of quantities
  [PDF]

  Cecilia Kilhamn and Ann-Sofi Röj-Lindberg
  Algebra teachers’ questions and quandaries – Swedish and Finnish algebra teachers discussing practice
  [PDF]

  Skapad: 2019-11-27 kl. 16:33

 2. NOMAD 24(3-4), 2019

  Materialisering av algebraiska uttryck i helklassdiskussioner med lärandemodeller som medierande redskap i årskurs 1 och 5

  Inger Eriksson, Sanna Wettergren, Jenny Fred, Anna-Karin Nordin, Martin Nyman och Torbjörn Tambour

  Sammandrag
  Syftet med denna artikel är att beskriva och diskutera vilka funktioner lärandemodeller kan ha för att främja yngre elevers kollektiva diskussioner om algebraiska uttryck. Artikeln bygger på data från ett designforskningsprojekt baserat på Davydovs principer för lärandeverksamhet, bestående av videofilmade forskningslektioner i årskurs 1 och 5. Analysen fokuserar på vad som skapar förutsättningar för helklassdiskussioner om algebraiska uttryck, hur de drivs framåt och kvalificeras samt vilka funktioner lärandemodeller kan ha för elevernas utforskande av matematiska strukturer och relationer i algebraiska uttryck. Resultatet indikerar att lärandemodeller som medierande redskap gör det möjligt för eleverna att föra kreativa och reflekterande diskussioner om algebraiska uttryck och deras komponenter.

  Abstract
  The aim for this article, which draws upon on data from a design research project based on Davydov’s principles of learning activity, is to discuss which functions learning models can have to promote students’ collective discussions on algebraic expressions. The data is comprised of videotaped lessons in Grade 1 and 5 respectively. The analysis focuses on conditions for qualifying whole-class discussions and the functions learning models can have for the students’ collective exploration of mathematical structures and relationships in algebraic expressions. The result indicates that learning models as mediating tools enable the students to conduct creative and reflective discussions on algebraic expressions and their components.

  Inger Eriksson
  Inger Eriksson är professor i pedagogik vid Stockholms universitet. Hennes forskningsintresse är elevers kunskapsutveckling och förutsättningar för lärande, speciellt i matematik och kemi, i ett verksamhetsteoretiskt perspektiv.

  Sanna Wettergren
  Sanna Wettergren är fil lic i didaktik. Hennes forskningsintresse är kvalificering av matematikundervisning i grundskolan, speciellt algebra och resonemang, samt olika aspekter av formativ bedömning.

  Jenny Fred
  Jenny Fred är fil lic i matematikämnets didaktik. Hennes forskningsintresse handlar främst om den tidiga algebraundervisningen samt hur och vad i undervisningen som skapar förutsättningar för elevers lärande.

  Anna-Karin Nordin
  Anna-Karin Nordin är fil lic i matematikämnets didaktik och arbetar vid Stockholms universitet. Hennes forskningsintresse är skapandet av matematiska argument och resonemang i helklassdiskussioner.

  Martin Nyman
  Martin Nyman är doktorand i matematikämnets didaktik. Hans forskningsintresse rör modeller för utformandet av en undervisning där elever ges möjligheter att engagera sig i ett aktivt undersökande av matematikens abstrakta dimensioner.

  Torbjörn Tambour
  Torbjörn Tambour är docent i matematik vid Stockholms universitet. Hans forskningsintresse är algebra och lärande av algebra.

  Skapad: 2019-11-27 kl. 16:14

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!