På grund av pandemin ber vi dig ringa 031 786 2206 innan du besöker oss!

NOMAD sökresultat

 1. NOMAD – 23(3-4), 2018

  Volume 23, No 3-4, November 2018

  e-NOMAD

  [PDF] displays the full text pdf. The two most recent volumes are password protected. Use ”Open access” in the menu for full text of older articles.

  Editorial

  Tamsin Meaney and Toril Eskeland Rangnes
  Language diversity in mathematics education in the Nordic countries 2008–2018
  [PDF]

  Eva Norén and Petra Svensson Källberg
  Fabrication of newly-arrived students as mathematical learners
  [PDF]

  Petra Svensson Källberg
  Identity formations as mathematical learners in the context of transition
  [PDF]

  Marie Sjöblom
  Developing mathematical reasoning by using questions in a multilingual mathematics classroom
  [PDF]

  Maria Ahlholm and Päivi Portaankorva-Koivisto
  The language factor – what exactly is it? Bilingual speakers of Russian and Finnish solving mathematical tasks
  [PDF]

  Jöran Petersson
  Newly- and early-immigrated second-language students’ knowledge of arithmetic syntax
  [PDF]

  Hilja L. Huru, Anna-Kaisa Räisänen and Anita Movik Simensen
  Culturally based mathematics tasks: a framework for designing tasks from traditional Kven artefacts and knowledge
  [PDF]

  Mette Hjelmborg and Ane Fleischer
  En registeranalyse af centrale matematiske begreber i en grønlandsk kontekst
  [PDF]

  Anne Birgitte Fyhn, Ellen J. Sara Eira, Ole Einar Hætta, Inga Anne Marit Juuso, Siv Ingrid Nordkild og Ellen Margrethe Skum
  Bishop Sámegillii – utfordringer ved oversetting av matematikkdidaktisk fagterminologi
  [PDF]

  Dorota Lembrér
  Polish parents’ views on mathematics activities at home and in Swedish preschools
  [PDF]

  Troels Lange and Tamsin Meaney
  Talking about mathematics in two languages: Can parental views inform the development of digital games for young children?
  [PDF] OPEN ACCESS

  Andrea Eikset and Tamsin Meaney
  When does a difference make a difference? Teaching about language diversity in mathematics teacher education
  [PDF] OPEN ACCESS

  Susanne Prediger
  Multilingual issues in Nordic mathematics education – What is achieved and where to go next?
  [PDF]

  Skapad: 2018-11-06 kl. 11:33

 2. NOMAD 23(3-4), 2018

  En registeranalyse af centrale matematiske begreber i en grønlandsk kontekst

  Mette Hjelmborg and Ane Fleischer

  Sammenfatning
  Denne artikel beskriver resultaterne af en registeranalyse af grønlandske matematiske begreber. Fokus for analysen er de karakteristiske træk, der opstår når man genererer et matematisk register i et polysyntetisk sprog. Vores teoretiske ramme er faglige registre og registerkontinuum i et systemisk funktionelt lingvistisk perspektiv. Metodisk foretages dokumentanalyser, der mættes af interviewsvar fra semistrukturerede interviews. Vores analyse indikerer, at der som oftest benyttes samtlige tre teknikker når grønlandske matematiktermer genereres: omskrivninger, nominaliseringer og metaforer. Det matematiske register knytter sig dermed i høj grad og på mange og varierede måder til det grønlandske dagligdagssprog.

  Abstract
  This article describes the results of an analysis of the mathematical register in Greenland concerning the characteristics for developing terms for mathematical concepts in a polysynthetic language. The theoretical frame is registers, register continuum with respect to systemic functional linguistic. The analysis indicates that three techniques (gerunding, circumlocutions, and metaphors) are used simultaneously when generating new terms in Greenlandic. The mathematical concepts in Greenlandic thereby have a direct link to everyday meanings of similar concepts.

  Mette Hjelmborg
  Mette Hjelmborg er lektor på UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, læreruddannelsen på Fyn. De vigtigste interesser er: sprog og begrebsdannelse, Dansk som andetsprog, elever med særlige behov, læremiddelanalyse.

  Ane Fleischer
  Ane Fleischer underviser på læreruddannelsen i Grønland, efteruddanner, lærebogsforfatter. De vigtigste interesser er: matematiklæring og især sprog og matematikbegreber på grønlandsk, elever med særlige behov.

  Skapad: 2018-11-06 kl. 11:04

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!