NOMAD sökresultat

 1. NOMAD 22(1), 2017

  Matematikundervisning för begåvade elever – en forskningsöversikt

  Attila Szabo

  Sammanfattning
  Artikeln redovisar de huvudsakliga pedagogiska och organisatoriska metoder relaterade till begåvade elevers matematikundervisning som fokuseras i forskningslitteraturen – även könsskillnader, motivation och matematiskt begåvade elevers sociala situation i klassrummet diskuteras. Översikten visar att det finns åtgärder – t ex frivillig acceleration i ämnet där undervisningen är anpassad till elevens förkunskaper och kapacitet eller arbete med utmanande uppgifter i prestationshomogena grupper – som antas ha goda effekter på begåvade elevers kunskapsutveckling i matematik. Analysen visar också att det kan uppfattas som problematiskt att vara begåvad i matematik samt att begåvade flickor upplever vissa aspekter av matematikundervisningen annorlunda jämfört med motsvarande grupp pojkar.

  Abstract
  The present article offers an overview of those main methodological and pedagogical approaches associated with gifted pupils’ education in mathematics which are focused in the research literature. Furthermore, the article discusses gender differences, motivation and some central aspects of mathematically gifted pupils’ social situation in the classroom. The analysis shows that there are some pedagogical and organizational approaches, e.g. voluntary acceleration where the teaching is adapted to the knowledge and the capacity of the participants or working with challenging mathematical problems in performance-homogenous groups, which may have good effects on gifted pupils’ mathematical achievement. The overview also indicates that mathematically gifted adolescents are facing difficulties in their social interaction and that gifted female and male pupils are experiencing certain aspects of their mathematics education differently.

  Attila Szabo
  Attila Szabo är fil. lic. i matematikämnets didaktik och doktorand vid Stockholms Universitet. Hans forskningsintressen rör den matematiska förmågans struktur och det matematiska minnets uttryckssätt vid problemlösning hos högpresterande elever.

  Skapad: 2017-03-15 kl. 00:00

 2. NOMAD – 22(1), 2017

  Volume 22, No 1, March 2017

  e-NOMAD

  [PDF] displays the full text pdf. The two most recent volumes are password protected. Use ”Open access” in the menu for full text of older articles.

  Editorial

  Catarina Andersson, Erika Boström and Torulf Palm

  Formative assessment in Swedish mathematics classroom practice

  [PDF]

  Attila Szabo

  Matematikundervisning för begåvade elever – en forskningsöversikt

  Kompletterande referenslista

  [PDF]

  Mary G. Billington and Egil Gabrielsen

  The older the better? Are younger Norwegian adults losing ground on basic numeracy skills?

  [PDF]

  Anna Pansell and Paul Andrews

  The teaching of mathematical problem-solving in Swedish classrooms: a case study of one grade five teacher’s practice

  [PDF]

  Eva-Lena Erixon

  Convergences and influences of discourses in an online professional development course for mathematics teachers

  [PDF]

  Innehåll: JH

  Skapad: 2017-03-15 kl. 00:00

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!