Programmering enligt skollagen

Skapad: 2018-03-23. Ändrad: 2018-03-23  

Programmering enligt skollagen

FoU-programmet Programmering i ämnesundervisningen engagerar lärare, skolledare och forskare och ska säkra att grundskolornas utbildning i programmering vilar på beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund.

»»» Läs vidare [Voister]