Fördomar påverkar pojkars läsning

Skapad: 2018-02-06. Ändrad: 2018-02-06  

Fördomar påverkar pojkars läsning

Flickors resultat i matematik påverkas negativt av stereotypa könsföreställningar. Det är belagt i flera studier. Enligt ett franskt forskningsteam drabbas pojkar lika starkt av fördomar när de deltar i läsprov.

»»» Läs vidare [Pedagogiska Magasinet]