Samhället behöver matematiken

Skapad: 2018-02-06. Ändrad: 2018-02-06  

Samhället behöver matematiken

Se över innehållet i skolmatematiken och tvinga inte alla att läsa allt. Det skriver Olof Dahl som svar på Sverker Lundins artikel »Skolmatematik vår kulturs bönesnurra« i PM nr 4/17.

»»» Läs vidare [Pedagogiska Magasinet]