Norge slår ihop myndigheter för att underlätta skolans digitalisering

Skapad: 2018-02-01. Ändrad: 2018-02-01  

Norge slår ihop myndigheter för att underlätta skolans digitalisering

Vid årsskiftet förenades de båda statliga norska verksamheterna Utdanningsdirektoratet och Senter for IKT i utdanningen i en gemensam organisation. Sammanslagningen understryker att digitalisering är numera en del av arbetet med att utveckla, effektivisera och förbättra förskolans och skolans undervisning och administration.

»»» Läs vidare [Skolverket Omvärldsbloggen]