Matematik - ett ämne i förändring

Skapad: 2018-01-29. Ändrad: 2018-01-29  

Matematik - ett ämne i förändring

Under två heldagar anordnades Sveriges största matematikkonferens - Matematikbiennalen - vid Karlstads Universitet. En av snackisarna var programmering, som från 1 juli finns med i kursplanen för matematik i grundskolan.

»»» Läs vidare [Nya Wermlands-Tidningen]