Internetstiftelsens digitala lektioner

Skapad: 2018-01-16. Ändrad: 2018-01-16  

Internetstiftelsens digitala lektioner

Digitala lektioner är en satsning från Internetstiftelsen i Sverige, IIS, vars syfte är att vara en öppen digital lärresurs för att möta de läroplansändringar som sker hösten 2018 när digital kompetens och programmering skrivs in i läroplanen.

»»» Läs vidare [Internetstiftelsen i Sverige]