Flickor bättre på gemensam problemlösning än pojkar

Skapad: 2017-11-23. Ändrad: 2017-11-23  

Flickor bättre på gemensam problemlösning än pojkar

Svenska 15-åringar presterar över genomsnittet i ett PISA-test som mäter förmågan att samarbeta för att lösa problem. De svenska eleverna ligger tio poäng över OECD-genomsnittet. Resultaten visar också att flickor är betydligt bättre än pojkar på gemensam problemlösning.

»»» Läs vidare [Skolverket]