19 dec 2017 – lösning

Skapad: 2017-11-09. Ändrad: 2017-12-22  

19 dec 2017 – lösning


Abraham, Isak och Jakob spelar kula.
Abraham säger: Om jag hade haft en kula till hade jag haft 4 gånger så många kulor som Isak och 5 gånger så många som Jakob.
a) Hur många kulor har de var och en, om de tillsammans har fler än 30 men färre än 80 kulor.
b) Hur många kulor kan de ha?

a) 39, 10 och 8
b) Om Abraham har N kulor måste N+1 vara delbart med både 4 och 5, dvs med 20.
Abraham kan alltså ha 19, 39, 59 , … kulor
Isak 5, 10, 15, … kulor
Jakob 4, 8, 12, … kulor