17 dec 2017 – lösning

Skapad: 2017-11-09. Ändrad: 2017-12-20  

17 dec 2017 – lösning


Tomtarna har ett ovalt bord som det ligger en rutig duk på. Tomtemor ställer sin gröttallrik på punkten (14,0). Sen ställer hon tallrikar på punkterna (13,3), (11,5), (7,7), (2,8), … tills hon är tillbaka på sin plats. Tomtefar ska sitta på bordets andra kortända, mitt emot tomtemor. Hur många tomtenissar har hon dukat åt?

16.
Det hamnar 4 nissar i varje kvadrant om vi tänker oss bordsduken som ett koordinatsystem. Tomtemor och tomtefar sitter symmetriskt på x-axeln, på 14 resp -14.