16 dec 2017 – lösning

Skapad: 2017-11-09. Ändrad: 2017-12-19  

16 dec 2017 – lösning


Siffrorna 1, 2, 3… 9 är skrivna på varsitt kort. Med dessa nio kort kan man lägga grupper med tre tresiffriga tal. Det största talet i en sådan grupp kallar vi för A. Vilket är det minsta möjliga värdet som talet A kan ha?

345.
Om talet A ska vara så litet som möjligt så måste hundratalssiffran vara 3, de andra tresiffriga talen i den gruppen börjar då på 1 respektive 2. För att talet ska vara så litet som möjligt låter vi tiotalssiffran vara 4 och entalssiffran 5.