Kleinerdag för högstadielärare i matematik

Skapad: 2017-10-06. Ändrad: 2017-10-06  

Kleinerdag för högstadielärare i matematik

Svenska Kommittén för matematikutbildning (SKM) och Stockholms matematikcentrum (SMC) anordnar för första gången en s k Kleinerdag för matematiklärare på högstadiet.

Fortbildningsdagen inleds med en matematikföreläsning som hålls av matematiker från KTH. Utifrån föreläsningen arbetar deltagarna i grupper tillsammans med en ”lektionspilot” för att utveckla och planera morgondagens matematiklektioner för högstadiet.

Läs inbjudan (pdf).

Välkommen med din anmälan!
SKM och SMC via Ulrika Ryan