Träning ska ge bättre skolresultat

Skapad: 2017-09-21. Ändrad: 2017-09-21  

Träning ska ge bättre skolresultat

När pulsträning på skolor i USA gav bättre koncentrationsförmåga och studieresultat spred sig trenden till Sverige. En av dem som satsar på puls för lärande till höstterminen är Sandaredskolan.

»»» Läs vidare [Göteborgs Posten]