De har robotbygge på skolschemat

Skapad: 2017-05-11. Ändrad: 2017-05-11  

De har robotbygge på skolschemat

På bänkarna i klassrummet står lådor fyllda med lego och varje elev har en surfplatta. På schemat står det naturorientering (NO) och läraren Anna Krook håller en kort genomgång innan eleverna sätter igång och jobbar. Vi befinner oss hos klass 5–6 i Arbetslag 4, en särskild undervisningsgrupp för elever med autismspektrumtillstånd (AST), på Ludvigborgsskolan i Västervik.

»»» Läs vidare [Västerviks Tidningen]