Timss-resultaten stämmer väl överens med betyg

Skapad: 2017-05-10. Ändrad: 2017-05-10  

Timss-resultaten stämmer väl överens med betyg

Svenska elever med högre betyg presterar också bättre i de internationella kunskapstesterna Timss och Timss Advanced. Det visar Skolverket som för första gången undersökt samstämmigheten mellan betyg och resultat i internationella studier.

»»» Läs vidare [Epoch Times]