Sociala förmågor viktigast i förskolan

Skapad: 2017-05-03. Ändrad: 2017-05-03  

Sociala förmågor viktigast i förskolan

Förskollärares bedömningar av barn handlar snarare om sociala förmågor än om barnens lärande. Det visar Eva M.
Johansson i sin avhandling. Budskapet i bedömningarna skiljer sig också åt mellan två förskolor i områden med olika social karaktär, såg hon.

»»» Läs vidare [Skolledarna]