Så påverkar algoritmer din vardag

Skapad: 2017-04-10. Ändrad: 2017-04-10  

Så påverkar algoritmer din vardag

Varför har algoritmer för sortering och prioritering av information blivit så betydelsefulla? Den främsta anledningen är att vi numera möter information i olika kanaler i sådana stora mängder att enbart mänsklig hantering av den i princip är omöjlig.

»»» Läs vidare [Internetstiftelsen i Sverige]

»»» Läs även: An algorithm that knows when you'll get bored with your favorite mobile game [Science Daily]