Matematik för alla?

Skapad: 2017-03-24. Ändrad: 2017-03-24  

Matematik för alla?

Lätt för vissa men snudd på omöjligt för andra - matematik är det skolämne som kanske mer än andra omges av föreställningen att det krävs särskild begåvning för att lyckas. Måste det vara så?

»»» Läs vidare [UR Skola]