Nytt nummer av NOMAD, Nordisk MatematikkDidaktikk

Skapad: 2017-03-15. Ändrad: 2017-03-15  

Nytt nummer av NOMAD, Nordisk MatematikkDidaktikk

Inom kort kommer årets förtsa nummer av NOMAD, Nordisk MatematikkDidaktikk, från tryckeriet. Redan nu kan du läsa om det på NOMAD:s webbplats.

NOMAD nr 1, 2017 innehåller 5 artiklar.

Catarina Andersson, Erika Boström and Torulf Palm
Formative assessment in Swedish mathematics classroom practice

Attila Szabo
Matematikundervisning för begåvade elever – en forskningsöversikt

Mary G. Billington and Egil Gabrielsen
The older the better? Are younger Norwegian adults losing ground on basic numeracy skills?

Anna Pansell and Paul Andrews
The teaching of mathematical problem-solving in Swedish classrooms: a case study of one grade five teacher’s practice

Eva-Lena Erixon
Convergences and influences of discourses in an online professional development course for mathematics teachers

Artiklarna i sammandrag, samt ledaren i fulltext, finns som vanligt på NOMADs webbplats.

e-NOMAD
Från och med 2010 ingår e-NOMAD i abonnemangen på NOMAD. Via e-NOMAD är samtliga publicerade artiklar i NOMAD tillgängliga i fulltext (pdf).

»»» NOMAD:s webbplats