Viktiga besked om skolans digitalisering saknas

Skapad: 2017-03-10. Ändrad: 2017-03-10  

Viktiga besked om skolans digitalisering saknas

Regeringen presenterar nya skrivningar om elevers digitala kompetens, som en del i läro-, kurs- och ämnesplaner. Men viktiga bitar saknas fortfarande i strategin för skolans digitalisering.

»»» Läs vidare [Sveriges kommuner och landsting]