Proven ger en kluven bild av den svenska skolan

Skapad: 2017-03-09. Ändrad: 2017-03-09  

Proven ger en kluven bild av den svenska skolan

Det finns anledning att glädjas över uppgången i de svenska elevernas medelresultat i matematik och naturvetenskap. Men det faktum att både PISA och TIMSS visar att likvärdigheten i utbildningsresultaten försämrats är bekymmersamt, i synnerhet som detta innebär en fortsättning av en långvarig trend.

»»» Läs vidare [Forskning & Framsteg]