Starkt fokus på målen ger snäv syn på lärande

Skapad: 2017-03-03. Ändrad: 2017-03-03  

Starkt fokus på målen ger snäv syn på lärande

Varför det är så svårt att möta en annan människas okunskap? För att nå djup kunskap behöver vi bejaka det oförutsedda. Var vi hamnar då vet ingen – vilket är precis rätt, skriver Anette Jahnke.

»»» Läs vidare [Pedagogiska Magasinet]