Brittisk expert: Barn lär sig inte med digitala hjälpmedel

Skapad: 2017-03-02. Ändrad: 2017-03-02  

Brittisk expert: Barn lär sig inte med digitala hjälpmedel

Elever som läser på skärm förstår mindre än om de skulle läsa på papper, enligt brittiske skolexperten Tim Oates. Han ser ett stort digitalt fokus i klassrummen – på bekostnad av exempelvis skrivstil – trots att kunskap saknas om hur digitala läromedel fungerar.

»»» Läs vidare [Svenska Dagbladet]