Föreläsning: Tänka, resonera och räkna i förskoleklass

Skapad: 2017-03-01. Ändrad: 2017-03-07  

Föreläsning: Tänka, resonera och räkna i förskoleklass

En föreläsning för förskoleklasslärare, lågstadielärare, speciallärare och rektorer om hur förskoleklassens undervisning kan utmana elevers matematiska tänkande och bidra till att förebygga matematiksvårigheter.

Innehåll
• Presentation av en pedagogisk modell för förskoleklassens undervisning i matematik
• Praktiska exempel och erfarenheter från undervisning enligt denna modell
• Uppföljning och utvärdering av undervisningens effekter
• Övergången från förskoleklass till årskurs 1.

Medverkande
Görel Sterner, projektledare NCM, Göteborgs universitet
Lena Wiklund, förskoleklasslärare Brunnsängskolan, Södertälje

När
19 april 2017 14.00-17.00

Var
Uppsala universitet, Juridiska institutionen, Östra Ågatan 19, Uppsala
Lokal: Nya Brusewitz

Avgiften är 600:- ex moms/deltagare (750:- inkl moms). I avgiften ingår eftermiddagskaffe.

Anmälan är bindande men kan överlåtas.

Anmälan
Anmäl dig här »»»