Kartlägg nyanlända elever i matematik

Skapad: 2017-02-23. Ändrad: 2017-02-23  

Kartlägg nyanlända elever i matematik

Nu kan du kartlägga nyanlända elevers kunskaper med hjälp av kartläggningsmaterialet i steg 3 i matematik.

»»» Läs vidare [Skolverket]