Trycket på nationella proven har gjort något med lärarkåren

Skapad: 2017-02-22. Ändrad: 2017-02-22  

Trycket på nationella proven har gjort något med lärarkåren

Ett uttryck som använts ganska mycket i engelsk och amerikansk forskning och debatt är uttrycket ”Teaching to the test”. Med det menas det fenomen som uppstår när mycket står på spel utifrån enstaka prov.

»»» Läs vidare [Skolvärlden]