Glesbygdsskolor bra på att stötta elever

Skapad: 2017-02-22. Ändrad: 2017-02-22  

Glesbygdsskolor bra på att stötta elever

Glesbygdsskolor är bra på att ge elever i behov av stöd en inkluderande lärmiljö trots utmaningar som bristande resurser, få specialpedagoger och ständiga hot om nedläggning. Det visar en ny avhandling.

»»» Läs vidare [Skolvärlden]