Nummerlappar 1–22

Skapad: 2016-12-12. Ändrad: 2017-04-07  

Nummerlappar 1–22

Matematikpapperet Nummerlappar 1–22 består av talkort som är framtagna för Stjärnmatematik vilket är ett sätt att organisera stationer, exempelvis laborationer i klassrummet eller utomhusaktiviteter. Grundtanken är att varje elevgrupp ska kunna stanna så kort eller lång tid som de behöver vid varje station oberoende av de andra grupperna. Därför behövs något fler stationer än antal elevgrupper.

  • Organisera stationerna på bord i klassrummet eller på en öppen yta utomhus och märk varje station med en stor nummerskylt.
  • Lägg mindre nummerlappar (de som finns på pdf:en) upp och ned i en kartong i mitten av rummet/den öppna ytan.
  • Låt varje grupp dra en nummerlapp och gå till motsvarande station.
  • När gruppen är klar går de tillbaka till kartongen, lägger i sin nummerlapp och drar en ny.

Det är klokt att ordna så att några stationer innehåller aktiviteter eller spel som eleverna är vana vid och som gör stationen självgående. Placera stationer där eleverna troligen behöver mer stöttning relativt nära varandra så det är enkelt för dig som lärare att gå emellan och ha uppsikt över vilka som kan ha kört fast.

Läs mer i Nämnarenartikeln Inför pi-dagen >>

Hämta vid behov Adobe Reader
(i nytt fönster)
.