19 dec 2016 – lösning

Skapad: 2016-11-30. Ändrad: 2016-12-22  

19 dec 2016 – lösning


Svar: 17 kg, 17 kg, 21 kg, 22 kg och 23 kg. Vi utgår här från att säckarnas vikt anges i hela kilogram.

Säckarnas sammanlagda vikt är 5 · 20 kg = 100kg.
Eftersom vi vet att medianvärdet är 21 ska det finnas två värden större än 21 och 2 värden mindre än 21.
Typvärdet är 17 kg, så det måste vara en vikt som två säckar har. (Det måste finans en vikt som förekommer fler gånger än de andra och ingen vikt kan förekomma fler än två gånger i detta exempel.)
Dessa tre säckar väger sammanlagt 17 kg + 17 kg + 21 kg = 55 kg.
De återstående säckarna ska alltså väga 45 kg och varje säck ska väga mer än 21 kg.
Den enda lösningen, med hela kg, är 22 kg och 23 kg.