16 dec 2016 – lösning

Skapad: 2016-11-30. Ändrad: 2016-12-19  

16 dec 2016 – lösning


Svar: a + b + c = 30

Genom att jämföra likheterna kan vi resonera oss fram till att b = c + 5 och att b = a + 7.
Detta ger a + b = 21 att a =7 och b = 14, a + c = 16 ger att c = 9. 7 + 14 + 9 = 30.
Eller:
Addera vänsterleden och högerleden: 2a + 2b + 2c = 60, dvs a + b + c = 30.