14 dec 2016 – lösning

Skapad: 2016-11-30. Ändrad: 2016-12-17  

14 dec 2016 – lösning


Svar: Det går inte att säga vem som har flest.

Vi vet bara att Petras antal är 5 fler än en multipel av 9 och att Vilhelms antal är 2 fler än en multipel av 9.
Petra kan exempelvis ha 18 + 5 = 23 kort och Wilhelm 18 + 2 = 20 kort, men Petra skulle också kunna ha 9 + 5 = 14.
Däremot kan de aldrig ha lika många kort. Varför?