12 dec 2016 – lösning

Skapad: 2016-11-30. Ändrad: 2016-12-15  

12 dec 2016 – lösning


Svar: Vi kan få som mest 3 grupper:

15 och 5; 12 och 8; 10, 9 och 1. Summan i varje grupp är 20.
Den totala summan är 60, dvs 2 · 2 · 3 · 5.
De möjliga gruppsummorna skulle därför vara 15, 20 och 30 eftersom 15 är minsta möjliga summa då det största talet vi har är 15.
Vi kan inte få grupper med summan 15 , då vi inte kan kombinera talen så.
Däremot är det möjligt att skapa tre grupper med summan 20.
Vi kan också göra två grupper med summan 30, men vi ville få mesta möjliga antal grupper.