11 dec 2016 – lösning

Skapad: 2016-11-30. Ändrad: 2016-12-14  

11 dec 2016 – lösning


Svar: 3750 volymenheter.


När de två kuberna tas bort ökar begränsningsarean med 4 kubsidor,
vilket motsvarar 100 ae. Alltså är varje kubsida 25 ae och varje sida är då 5 le.
En kub har alltså volymen 5 · 5 · 5 = 125 volymenheter.
Hela den ursprungliga konstruktionen är därför 30 · 125 volymenheter.