8 dec 2016 – lösning

Skapad: 2016-11-30. Ändrad: 2016-12-11  

8 dec 2016 – lösning


Svar: Bogdan hade 10 kakor.

När Jenny ger Ali två kakor byter Ali och Jenny plats i ordningen när det gäller vem som har mest kakor.
Bogdan är i mitten hela tiden. Det totala antalet kakor ändras inte och Bogdans antal kakor ändras inte heller.
Antalet kakor de tre har måste vara tre på varandra följande tal, eftersom det räcker att Jenny ger två kakor till Ali för att hon ska få färst och Ali ska få flest. Eftersom det är 30 st har de 9 + 10 + 11 kakor.
Från början har Ali 9 kakor och Jenny 11 st. När Jenny ger 2 till Ali har hon 9 st och Ali 11. Bogdan har hela tiden 10 kakor.