7 dec 2016 – lösning

Skapad: 2016-11-30. Ändrad: 2016-12-10  

7 dec 2016 – lösning


Svar: Han åker lika lång sträcka varje dag.

Med ett exempel:
Antag att hela sträckan är 10 km. Dag 1 åker Rudolf en tiondel av denna sträcka, dvs 1 km.

Dag 2 åker Rudolf en niondel av den återstående sträckan, dvs 1/9 av 9 km, alltså 1 km , därefter 1/8 av 8 km osv.

Problemet illustrerar tydligt hur delens storlek beror på helheten.