4 dec 2016 – lösning

Skapad: 2016-11-30. Ändrad: 2016-12-07  

4 dec 2016 – lösning


Svar: Minskat med 1 %.

Flickorna utgör efter minskningen 55 % av 90 procentenheter, dvs 49,5 procentenheter.
Minskningen från 50 procentenheter till 49,5 procentenheter är 1 %.

Eller:
Antag att det finns 200 elever på skolan. Det finns då 100 flickor.
När det totala antalet har minskat med 10 % är det 180 elever på skolan. 55 % av 180 är 99.
Dvs antalet flickor har minskat från 100 till 99, dvs 1 %.