2 dec 2016 – lösning

Skapad: 2016-11-30. Ändrad: 2016-12-05  

2 dec 2016 – lösning


Svar: Tomtelisa är 12 år gammal.

Produkten av deras åldrar är 144, dvs 12 · 12 = 1 · 2 · 2 · 3 · 2 · 2 · 3. Tomtenisse är 12 år och Tomtevicke är 1 år, 12 – 1 = 11.
Då måste Tomtelisa vara 2 · 2 · 3 = 12 år.
Någon annan lösning finns inte då åldrarna måste finnas bland: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 16, 18, 24, 36, 48, och 72.