Konferens: Små barns matematik

Skapad: 2016-11-15. Ändrad: 2017-01-30  

Konferens: Små barns matematik

Nationellt centrum för matematikutbildning (NCM) arrangerar våren 2017 en konferens om Små barns matematik. Konferensen vänder sig till förskollärare och förskolechefer med intresse för att utveckla matematikundervisningen i förskolan och till lärare som undervisar i förskoleklass och på lågstadiet.

Utgångspunkten för konferensens innehåll är boken Små barns matematik som på grund av senare års forskning och förändringar i förskolans styrdokument har reviderats och nu ges ut på nytt.

Små barns matematik – undervisning & lärande, handlar om hur små barn utvecklar begrepp, språk och tänkande i matematik och om hur vuxna i barnens närhet kan stödja
och hjälpa dem i denna process. Den innehåller exempel och beskrivningar av temaarbeten och aktiviteter som barn och lärare har gjort tillsammans.

Föreläsare
Margareta Forsbäck
Ola Helenius
Anna Kärre
Annika Persson
Görel Sterner

Samtliga föreläsare som medverkar i konferensen har varit delaktiga i det omfattande utvecklingsarbete som boken bygger på.

 • Margareta Forsbäck, lågstadielärare och författare. Arbetar med fortbildning för lärare och förskollärare.
  Förskolebarns sortering - grunden för matematiskt tänkande
 • Ola Helenius, forskare, Nationellt centrum för matematikutbildning (NCM).
  Matematiska aktiviteter och förskolans matematik
 • Anna Kärre, förskollärare och författare. Arbetar som förskollärare i en 1-3-årsgrupp inom Pysslingen förskolor.
  "Fullt! Plats?... Nää! -Om resonemang och problemlösning med förskolans yngsta barn".
 • Annika Persson, förskollärare och författare. Har arbetat med kompetensutveckling för lärare i förskoleklass och i projekt inom Nationellt centrum för matematikutbildning (NCM).
 • Görel Sterner, projektledare, Nationellt centrum för matematikutbildning (NCM).
  Språk, kommunikation och representationer – förskolebarn utvecklar taluppfattning

Datum
2017-04-26
08.30 – 17.00

Plats
Södertörns högskola, Huddinge
Sal MB 416

Anmälan
Anmäl dig här »»»