Svar och lösningar, september 2016

Skapad: 2016-10-18. Ändrad: 2017-04-21  

Svar och lösningar, september 2016

Vi tackar:
Vendela Sandell, klass 9, Musikugglan och Vendelas pappa som har hjälpt till med problem 3
Tage Johansson, klass 5B, Hagaskolan, Dalsed
Klass 5, Levene skola, Vara kommun
Åk 5 och 6, Hedvig Eleonora skola, Stockholm
David Mihic, klass 4a, Gårdstensskolan, Angered och Davids mamma som har hjälpt till med problem 3
Douglas Oredsson, klass 5, Markaryds skola, Markaryd
Lösning på problem 1
Svar: 147 sekunder

Samtliga lösningar konstaterar att när klockan visar 20:00:00 har alla siffror ändrats. Sedan finns det flera sätt att beräkna antal sekunder mellan de två tidpunkterna.
19:57:33 + 27 sekunder = 19:58:00
19:58:00 + 120 sekunder = 20:00:00Lösning på problem 2
Svar: 50 minuter

Klockan visar 21:06.
Douglas skriver: 20:16 till 21:16 = 60 min − 10 min = 50 min
Eleverna på Hedvig Eleonora resonerar så här
20:16 → 21:00 = 44 min
21:00 → 21:06 = 6 min
44 min + 6 min = 50 min
20:16 + 50 min = 21:06

Lösning på problem 3
Svar: 4√3 cm

Här räcker det inte med att rita och mäta. Några av de inskickade lösningarna svarar 6 cm efter mätningar. Rätt svar har Vendela och David kommit fram till efter hjälp av pappa respektive mamma.

Davids mamma använder Pythagoras sats och proportionerna mellan sidorna i halva liksidiga trianglar:


Innehåll: LT och SG