Kopia av Kopia av NOMAD 21(3), 2016

Skapad: 2016-09-22. Ändrad: 2016-09-22  

Kopia av Kopia av NOMAD 21(3), 2016

Lærerarbeidets matematiske undervisningsoppgaver

Janne Fauskanger og Reidar Mosvold

Sammanfattning

Denne artikkelen bidrar til studier og begrepsfesting av det profesjonelle lærerarbeidet i matematikk ved å analysere diskusjoner mellom erfarne matematikklærere. Gjennom slike analyser forsøker vi å komme nærmere et svar på hvilke matematiske undervisningsoppgaver de fremhever som sentrale i sitt lærerarbeid. Utgangspunktet for diskusjonene er en liste med sentrale matematiske undervisningsoppgaver presentert i forskningslitteraturen. Resultatene viser at de erfarne lærerne mener at: 1) listen over matematiske undervisningsoppgaver trenger finpuss og precisering, 2) listen må omstruktureres, og 3) listen mangler matematiske undervisningsoppgaver som er viktige i en norsk kontekst. Vi konkluderer med at studier av erfarne læreres syn på hva som er sentrale matematiske undervisningsoppgaver for matematikklærere kan bidra til videreutvikling av den praksisbaserte teorien om undervisningskunnskap i matematikk.

Abstract

Given that it is important to study and conceptualize the professional work of teaching mathematics, discussions between experienced mathematics teachers are analyzed in this article in order to learn more about the mathematical tasks of teaching that they highlight as important for their work of teaching mathematics. The starting point for the discussions was a list of mathematical tasks of teaching mathematics presented in the research literature. The results show that the experienced teachers argue that: 1) the list of mathematical tasks of teaching needs refinement and adjustment, 2) the list must be restructured, and 3) the list lacks mathematical tasks of teaching that are important in a Norwegian context. We conclude that studies of experienced mathematics teachers’ views of important mathematical tasks of teaching can contribute to further development of the practice-based theory of mathematical knowledge for teaching.

Janne Fauskanger

Janne Fauskanger er førsteamanuensis i matematikkdidaktikk ved Universitetet i Stavanger, Norge. Hennes forskningsinteresser er i hovedsak rettet mot matematikklæreres undervisningskunnskap og oppfatninger, samt hvordan kunnskaper og oppfatninger kan påvirke lærernes undervisningspraksis og elevers læring av matematikk.

Reidar Mosvold

Reidar Mosvold er førsteamanuensis i matematikkdidaktikk ved Universitetet i Stavanger, Norge. Hans forskningsinteresser omfattar læreres undervisningskunnskap i matematikk, læreres oppfatninger, læreridentitet og diskursive perspektiver, samt bruk av matematikens historie i undervisningen.