Artiklar om modellering i Nämnaren 2013–15

Skapad: 2016-02-04. Ändrad: 2016-02-22  

Artiklar om modellering i Nämnaren 2013–15

Under 2013-2015 publicerade Nämnaren en artikelserie om modellering, med Jonas Bergman Ärlebäck som huvudförfattare. Det är vår förhoppning att dessa artiklar kan fungera som diskussionsunderlag för kollegial undervisningsutveckling, särskilt i det lokala arbete som tar vid efter Matematiklyftet. Artiklarna ges här i oförändrat skick från första publiceringsdatum.


Matematiska modeller och modellering – vad är det?
Jonas Bergman Ärlebäck
Vad är en matematisk modell? Vad innebär modellering? Denna artikel tar sig an dessa frågor, problematiserar begreppen och undersöker hur de förhåller sig till angränsande begrepp som tillämpningar och problemlösning.


Ett modell- och modelleringsperspektiv på lärande och undervisning
Jonas Bergman Ärlebäck
I denna artikel diskuterar och exemplifierar författaren tankeavslöjande aktiviteter som stöttar elever att utveckla och förfina sin förståelse av matematiska modeller. Ett modell- och modelleringsperspektiv används också i ett försök att fånga och beskriva kritiska aspekter av lärande och undervisning.


Godissugen! En tankeavslöjande aktivitet för att introducera området funktioner
Kerstin Johnsson & Jonas Bergman Ärlebäck
I den här artikeln diskuteras en aktivitet som introducerar funktioner i åk 8 genom att utmana eleverna att skapa mening av sådant de redan kan. Läraren arbetar med så kallade tankeavslöjande aktiviteter för att utmana elever på olika nivåer inom ramen för en och samma aktivitet.


Att uppleva räta linjer och grafer – erfarenheter från ett forskningsprojekt
Carin Andersson, Elin Losand & Jonas Bergman Ärlebäck
Författarna beskriver en undervisningsform där diskussioner och undersökande arbetssätt utgör en central del. Eleverna får arbeta utforskande och strukturerat för att få en djupare förståelse för vad grafer är och hur dessa kan erfaras och representeras på olika sätt.


---------Text ur matematiklyftets modul för undervisning på gymnasieskolans yrkesprogram
av Peter Frejd och Anna L.V. Lundberg.


Jonas Bergman Ärlebäcks avhandling om matematiska modeller.
Redaktionen vill gärna få återkoppling på hur ni använder dessa artiklar i lokalt utvecklingsarbete eller utbildning. Skicka en kort beskrivning till Lena Trygg eller Calle Flognman, gärna kompletterat med foto och elevarbeten, så försöker vi sprida idéer och uppslag vidare.

Hämta vid behov Adobe Reader
(i nytt fönster)
.