Månadens problem, februari 2016

Skapad: 2016-02-01. Ändrad: 2016-02-01  

Månadens problem, februari 2016


Problem 1 handlar om bokstäver, problem 2 om palindromtal och i problem 3 återkommer vi till novembers och januaris tema rektanglar, men problemet kräver nu också kunskaper i funktionslära.
Du kan ladda ner alla problemen som en pdf. Glöm heller inte att skicka in dina lösningar! Vi publicerar lösningar och kommentarer vid nästa månadsskifte.
Ladda ner februari månads problem som pdf ...
Skicka in lösningar
Vi utmanar alla enskilda, grupper och klasser att skicka in lösningar, kommentarer eller förklaringar till hur ni löst problemen. Bidragen kan vara digitala eller på papper. Inkomna lösningar publiceras ibland och kan fungera som underlag för diskussion om problemen. Tala om om ni inte vill att ditt namn skall publiceras, tala gärna också om om ni är lärare eller elev. Skicka era bidrag ... eller Nämnaren/NCM Göteborgs universitet Box 160 405 30 Göteborg
problemen ...
lösningarna ...
Innehåll: LR