21 dec 2015 – lösning

Skapad: 2015-12-15. Ändrad: 2015-12-24  

21 dec 2015 – lösning


Svar: 37 som mest, 31 som minst

Antalet som spelar både slagverk och blåsinstrument är x.
Det finns inget i texten som säger något om detta antal och det kan variera mellan 0 till 6. Det kan vara 0 om det inte finns någon som spelar både slagverk och blåsinstrument eller som mest 6 (vi vet att av de 12 som spelar slagverk kan 6 också spela stråkinstrument).

I orkestern är det flest musiker om x = 0, dvs 7 + 8 + 6 + 6 + 10 = 37.
Det minsta antalet musiker är om x = 6, 2 + 6 + 6 + 7 + 10 = 31.