13 dec 2015 – lösning

Skapad: 2015-12-15. Ändrad: 2015-12-17  

13 dec 2015 – lösning


Svar: Summan är 21

De två nedre raderna ger att ett hjärta är värt 2 mer än en gran.
Vi utnyttjar det i den andra kolumnen och vet att 4 hjärtan skulle ge summan 32. Alltså är ett hjärta värt 8 och en gran 6.
Fortsätt att lösa ut värdet med hjälp av dessa:

Tredje raden: En gris är värd 4 , (18-6)/3 Andra raden: Sexhörningen är värd 7, (30-16)/2.
Summan är alltså 21